Je uitvaart regelen: koopgraf of huurgraf op de begraafplaats?

Je uitvaart regelen: koopgraf of huurgraf op de begraafplaats?

Volgens de wet op de lijkbezorging kan er gekozen worden uit twee verschillende soorten graven. Of je nou kiest voor een begraafplaats Leiden of een uitvaart Eindhoven dichter bij jouw woonplaats is. De twee soorten graven op een begraafplaats waar je uit kan kiezen zijn een particulier graf – oftewel een koopgraf – of een huurgraf, oftewel een algemeen graf. Koopgraven worden ook wel aangeduid als familiegraf, een eigen graf. Een huurgraf is een algemeen graf. In dit artikel leggen we graag de verschillen voor je uit, zodat je met je uitvaart alles tot in details kan regelen en je nabestaanden zich hier geen zorgen om hoeven te maken.

Wat is een huurgraf?

Een algemeen graf of een huurgraf betekent dat de beheerder van de begraafplaats zorgt voor het onderhoud. In een algemeen graf worden meerdere mensen begraven. Om deze reden zijn er ook meerdere gedenkstenen bij te vinden. Op een huurgraf heb je rechten en ben je dus niet rechthebbende, maar ben je een belanghebbende. Na 10, 15 of 20 jaar wordt het graf in de meeste gevallen geruimd en verloopt de huurperiode.

Wat is een koopgraf?

Bij een koopgraf of een particulier graf betekent dit dat je rechthebbende bent. Alle beslissingen over de graflocatie maak je samen met de beheerder of eigenaar van de begraafplaats. Je koopt de rechten van de locatie op de begraafplaats. De eigenaar blijft eigenaar van de grond, maar over het grootste gedeelte van de graflocatie heb je zeggenschap en alles gebeurt in overleg met de rechthebbende. Andere betrokkenen of familieleden hebben geen inspraak. Je bepaalt samen met de eigenaar of beheerder wie het graf onderhoudt en dergelijke. De wensen die je hebt moeten wel vallen binnen de huidige wetgeving van Nederland. De periode waar je vaak uit kan kiezen is 10, 20 of 40 jaar. Dit is ideaal als je verwacht dat het graf veel bezocht gaat worden door de nabestaanden.

Wat voor soorten graven kan je kiezen?

Er zijn verschillende soorten graven – zowel algemeen of particulier – waar je uit kan kiezen. Je kan hierbij denken aan een graf voor onbepaalde tijd, een mausoleum, een kindergraf, een keldergraf, een bovengronds graf of een zandgraf. Overleg op de begraafplaats wat de mogelijkheden zijn voor je wensen met betrekking tot het soort graf en de uitgiftetermijn. De uitgiftetermijn van een algemeen graf is vastgesteld voor minimaal 10 jaar. Bij een particulier graf is er een looptijd bij de uitgifte en een looptijd bij een eventuele verlenging. Een graf voor een onbepaalde tijd wordt niet op veel begraafplaatsen uitgegeven.

Reageren is niet mogelijk.